Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden wwwstores

Bij aankoop van een artikel gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen van producten zijn exclusief verzendkosten, maar inclusief BTW. Alle prijzen vermeld op de website en de facturen zijn in Euro's.

Bestelling en Levering

Na het verzenden van uw bestelling via het bestelformulier zal wwwstores u via een e-mail een bevestiging sturen van uw bestelling met daarbij de factuur.

Bestelde artikelen, welke op voorraad zijn, zullen na ontvangst van betaling binnen 5 werkdagen worden verstuurd.

Mocht een artikel niet op voorraad zijn, dan wordt u door wwwstores hiervan op de hoogte gebracht.

Indien wwwstores binnen 8 dagen geen betaling van uw bestelling heeft ontvangen, gaat het betreffende artikel uit de reservering en vervalt de bestelling.

Indien wwwstores voor een bepaalde periode is gesloten, zal wwwstores er voor zorgen dat uw bestelling in de eerste week nadat wwwstores weer is geopend zal worden afgehandeld.

De verzending wordt verzorgd door TNT post. wwwstores is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging tijdens de verzending.

Betaling

U dient vooraf te betalen. wwwstores zal uw bestelling leveren nadat de betaling is ontvangen.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht.

Voor een pakket in Nederland tot 10 kilo met een afmeting van max. 50cm x 50cm x 100cm betaalt u binnen Nederland € 6,75 per Basis pakket.

Op het moment dat TNT post deze tarieven wijzigt zal wwwstores daarin volgen en zullen deze aangepaste tarieven ook worden doorberekend. 

Retourzendingen en klachten

Indien u niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering.

Tevens bent u als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan wwwstores retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij wwwstores worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

De retourzending dient vooraf per e-mail aan wwwstores kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het bestelnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Een retourzending dient (op eigen kosten) verstuurd te worden naar wwwstores, Vierwoudstedenmeer 2, 3446 JP in Woerden o.v.v. uw naam, het order- of factuurnummer en uw bank- of girorekeningnummer. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

wwwstores behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Retourzendingen die verzonden worden door middel van RETOUR AFZENDER zullen NIET door ons worden geaccepteerd.

Annulering

Bestellingen kunnen binnen 2 dagen geannuleerd worden door een e-mail te zenden aan info@wwwcompany.nl met een kopie van uw bestelling. U krijgt dan van ons een bevestiging.

Overmacht

wwwstores is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd leveren van uw bestelling als dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van wwwstores vallen, zoals extreme weersomstandigheden, vervoersvertragingen of -stagnaties, postvertragingen- of stagnaties of stakingen.

Privacy

Adresgegevens worden slechts gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van je bestelling. wwwstores zal privé-gegevens nooit doorgeven aan derden.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van alle items op de website van wwwstores zijn geheel op eigen risico. wwwstores is dan ook niet aansprakelijk voor schade door verkeerd gebruik van de geleverde producten.